:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Det är inte hur man har det, utan hur man tar det...”

Lennart Levi

Välkommen till Gunnel Vrethem, Ergonom/Leg Sjukgymnast


Jag är legitimerad sjukgymnast och ergonom med 40 års yrkeserfarenhet, främst inom landstingsvärlden i Stockholms och Gävleborgs läns.

Med stor entusiasm och lust har jag omstartat en vilande, enskild firma, för att kunna arbeta övergripande och geografiskt oberoende inom området ERGONOMI.

Ergonomi = Arbetsvetenskap, är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet, Arbete – Arbetsmiljö – Människa, i ett helhetsperspektiv.


MIN VERKSAMHETSIDÉ:

– PROFIL - ÄR ARBETSLIV OCH HÄLSA, I ETT PSYKOSOMATISKT PERSPEKTIV,
med profilering inom arbetsmiljö, ergonomi, rehabilitering,stresshantering.


Nya artiklarDesign by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]