:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
”Mindfulness- medveten närvaro, vart du än går är du där........så koppla av stressen och fånga ögonblicket här och nu med alla sinnen..”

Jon Kabat-Zinn

Välkommen till Gunnel Vrethem, Ergonom/Leg Sjukgymnast


Jag är legitimerad sjukgymnast och ergonom med 40 års yrkeserfarenhet, främst inom landstingsvärlden i Stockholms och Gävleborgs läns.

Med stor entusiasm och lust har jag omstartat en vilande, enskild firma, för att kunna arbeta övergripande och geografiskt oberoende inom området ERGONOMI.

Ergonomi = Arbetsvetenskap, är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet, Arbete – Arbetsmiljö – Människa, i ett helhetsperspektiv.


MIN VERKSAMHETSIDÉ:

– PROFIL - ÄR ARBETSLIV OCH HÄLSA, I ETT PSYKOSOMATISKT PERSPEKTIV,
med profilering inom arbetsmiljö, ergonomi, rehabilitering,stresshantering.


Nya artiklar



Design by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]