:: G. Vrethem Leg. sjukgym. & ergonom ::


Menu
Citat
Det man hör det glömmer man, Det man hör och ser det minns man, Det man hör, ser och gör det förstår man.”

Kinesiskt visdomsord

Välkommen till Gunnel Vrethem, Ergonom/Leg Sjukgymnast


Jag är legitimerad sjukgymnast och ergonom med 40 års yrkeserfarenhet, främst inom landstingsvärlden i Stockholms och Gävleborgs läns.

Med stor entusiasm och lust har jag omstartat en vilande, enskild firma, för att kunna arbeta övergripande och geografiskt oberoende inom området ERGONOMI.

Ergonomi = Arbetsvetenskap, är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet, Arbete – Arbetsmiljö – Människa, i ett helhetsperspektiv.


MIN VERKSAMHETSIDÉ:

– PROFIL - ÄR ARBETSLIV OCH HÄLSA, I ETT PSYKOSOMATISKT PERSPEKTIV,
med profilering inom arbetsmiljö, ergonomi, rehabilitering,stresshantering.


Nya artiklarDesign by atonce.se
Powered by XOOPS
Producerad av Atonce.se [login]